Εφημεριδάκι Οικακής Οικονομίας 2ή Δημοσίευση - τεύχος 19

 Άνοιγμα https://www.flipsnack.com/Dimac/_-29-10-2017.html