Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017


Παρουσιάσεις Μαθητών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων: "50 χρόνια Δήμος Ηλιούπολης" - 2016


Εισήγηση: "Προετοιμάζοντας σχέδιο υποβολής Βιωματικής Δράσης: Παράδειγμα στην ενότητα της Διατροφής με χρήση εργαλείων web 2.0" 1/2/2014 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας

Δημοσίευση έργων eTwinning  - Οκτώβριος 2016
Το εφημεριδάκι της Οικιακής Οικονομίας
"Ενσωμάτωση έργων eTwinning στην διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας"
Επιμέλεια: Παπαναστασάτου Ευσταθία
 
Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

Εργασίες Α΄τετραμήνου 2016-2017

Made with Padlet

Παρουσιάσεις Μαθητών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων: "50 χρόνια Δήμος Ηλιούπολης" - 2016